Головна

Про ліцей

Режим роботи

Міжнародна співпраця

Контакти

Культурно-освітній центр
Рівненський ліцей №7 Рівненської міської ради
В закладі навчається більше 1200 здобувачів освіти, працює більше 100 педагогів.
Члени педагогічного колективу мають звання " Відмінник освіти України», «старший учитель», «учитель-методист», а також нагородженні нагрудним знаком "Василь Сухомлинський».
У закладі обладнано 56 навчальних кабінетів, кабінети кафедр, 2 кабінети практичних психологів, кабінет соціального педагога, 3 комп'ютерні класи, кімната школяра, науково-методичні центри з початкового навчання, іноземної мови, виховної роботи, моніторингу.
До послуг здобувачів освіти обладнано 3 спортивні зали, міні-поле для футболу зі штучним покриттям, актова зала, басейн з малою та великою ваннами, кабінет корекційної роботи, бібліотека з читальним залом, майстерня для занять із обслуговуючої праці, технологій.
Заклад у 2011 році був відзначений дипломом Міжнародного відкритого рейтингу популярності та якості товарів і послуг «Золота фортуна» та медаллю «Трудова слава». Впродовж останніх років гімназія 6 разів входила в 100 кращих шкіл України за результатами ЗНО. В 2017 році - срібною медаллю VІІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти».
Щороку здобувачі освіти закладу стають переможцями та призерами олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, спортивних змагань та конкурсів.
Учні та вчителі ліцею беруть участь у Міжнародних проектах та програмах: «Школи: партнери майбутнього (PASCH)», «eTwinning», Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX), «Молода Полонія», є партнерська співпраця з гімназією № 1 м. Люблін (Польща).
На базі ліцею функціонує культурно-освітній центр національних меншин України, при якому учні мають змогу вивчати польську мову.

Положення про Культурно - освітній центр національних меншин України

1. Загальні положення.
Культурно-освітній центр національних меншин України при Рівненському ліцеї № 7 Рівненської міської ради (далі — Центр) - це культурно-освітній заклад, що сприяє задоволенню культурно-освітніх потреб національних меншин України.
Центр у своїй діяльності курується Конституцією України (254 к/96-ВР), Законами України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Державного комітету України у справах національностей та міграції, іншими законодавчими актами, актами органів управління освітою, прийнятими в межах їх повноважень, Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів від 6 травня 2001 року; 433 (433-2001-п), а також Типовим положенням про культурно-освітній центр національних меншин України.
2. Організаційно – правові заклади діяльності Центру.
2.1. Культурно – освітній центр національних меншин України при Рівненському ліцеї № 7 Рівненської міської ради, не є юридичною особою, користується кутовим штампом, печаткою, матеріально – методичною базою Рівненського ліцею № 7.
2.2. Поштова адреса Центру: місто Рівне, вулиця Гімназійна, 17, телефони: 26-64-94, 26-59-84.
2.3. Засновником Центру є управління освіти Рівненської міської ради.
2.4. Головною метою діяльності Центру є формування культурних, освітніх та духовних якостей у дітей та молоді і задоволення культурно-освітніх потреб дітей та молоді.
2.5. Головним завданням Центру є:
- вивчення мови, літератури, історії, народознавства різних народів;
- ознайомлення із культурною спадщиною, національними традиціями, звичаями, культурою та побуту польського народу;
- виховання поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей різних народів;
- культурно-естетичне виховання учнів.
2.6. Ліквідація та реорганізація Центру здійснюється засновником відповідно до законодавства.
3. Організація навчально-виховного процесу.
3.1. Навчально-виховний процес у Центрі здійснюється за навчальним планом та програмами на засадах педагогічно обґрунтованого вибору засобів і методів навчання та виховання вихованців.
3.2. Навчальний план розробляється керівником Центру, навчальні програми - педагогічними керівниками і затверджуються управлінням освіти.
3.3. Зміст освіти в Центрі має такі компоненти:
- рідна мова та література як невід’ємні складові національної культури;
- історія свого народу;
- основи національної культури.
Відповідно до законодавства навчально-виховний процес у Центрі має світський характер.
3.4. Режим роботи, структура навчального року встановлюється Центром з дотриманням Державних Санітарних правил і норм. Канікули визначаються з урахуванням національних свят і традицій.
3.5. Заняття в Центрі проводяться 1-3 рази на тиждень відповідно до потреб слухачів. Тривалість одного уроку – 45 хвилин.
3.6. Зарахування вихованців, учнів проходить на добровільних засадах без обмеження їхнього віку згідно з особистою заявою.
3.7. Наповненість груп від 12 до 20 учнів.
3.8. Система оцінювання навчальних досягнень встановлюється Центром самостійно за погодженням із замовником.
3.9. Випускникам Центру видаються відповідні документи, передбачені для позашкільних
навчальних закладів або оцінка заноситься до документу про освіту загальноосвітнього навчального закладу.
4. Управління Центром.
4.1. Керівництво Центром здійснює його директор, який призначається управлінням освіти.
4.2. Педагогічні працівники призначаються на посади і звільняються з посад відповідно законодавства України про працю.
4.3. Органами громадського самоврядування є загальні збори працівників і учнів. При Центрі може створюватись учнівський кабінет, батьківський комітет.
4.4. Методичну допомогу та контроль за діяльністю Центру здійснює засновник , відповідні органи управління освіти.
5. Фінансово-господарська діяльність.
5.1. Фінансово-господарська діяльність Центру проводиться відповідно до Законів України «Про бюджетну систему України» (512-12), «Про власність» (697-12), «Про місцеве самоврядування в Україні» (280/97-ВР) та інших нормативно - правових актів, статуту Центру.
5.2. Фінансування центру здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, а також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.
5.3. Витрати коштів на утримання Центру здійснюється за кошторисом, затвердженим управлінням освіти міськвиконкому і використовується для впровадження діяльності, передбаченої його статутом.
5.4. Штатний розпис Центру затверджується його засновником.
5.5. Оплата праці керівника, педагогічних працівників Центру здійснюється за угодою (контрактом) відповідно до законодавства.
5.6. Центр користується пільгами, установленими законодавством для закладів системи освіти.
6. Міжнародне співробітництво Центру.
6.1. Центр має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.
6.2. Центр має право укладати угоди про співробітництво, установлювати прямі зв’язки з органами управління освітою, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.