Головна

Про гімназію

Режим роботи

Міжнародна співпраця

Контакти

Перспективний план
Гуманітарна гімназія - експериментальний навчальний заклад Всеукраїнського та регіонального рівнів, учасник національного проекту «Відкритий світ» та науково-педагогічного проекту «Інтелект України».
В гімназії навчається 1022 учні в 34 класах. Учні 1-11 класів поглиблено вивчають англійську або німецьку мову, 3-11 класів - німецьку мову або англійську мову як другу іноземну.
У гімназії працює 97 педагогічних працівників. Серед них: 9 відмінників освіти України, 3 - нагороджені нагрудним знаком «Василь Сухомлинський», 35 учителів - методисти, 12 старших учителів, 53 учителя-спеціалісти вищої категорії.
У закладі обладнано 54 навчальні кабінети, 8 кабінетів кафедр, 2 кабінети психологів, кабінет соціального педагога, комп’ютерний клас, кабінет інформаційних технологій, «Зал досягнень», кабінет «Європейської освіти», кімната школяра, науково-методичні центри іноземних мов, початкового навчання, виховної роботи, контрольно-аналітичної, методичної роботи.
До послуг гімназистів 2 спортивні зали, гімнастичний зал, тренажерний зал, басейн з великою і малою ваннами, футбольне поле зі штучним покриттям, дитячий ігровий майданчик.
Заклад у 2011 році був відзначений дипломом Міжнародного відкритого рейтингу популярності та якості товарів і послуг «Золота фортуна» та медаллю «Трудова слава». Впродовж останніх років гімназія 6 разів входила в 100 кращих шкіл України за результатами ЗНО. В 2017 році - срібною медаллю VІІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти».
За останніх 5 років призерами Всеукраїнських олімпіад стали : на ІІІ етапі - 64 гімназиста, на ІV етапі – 17 гімназистів; призерами МАНу стали: ІІ етап - 65 гімназистів, ІІІ етап – 7 гімназистів.
Учні та вчителі гімназії беруть участь у Міжнародних проектах та програмах: «Школи: партнери майбутнього (PASCH)», «eTwinning», Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX), «Молода Полонія», є партнерська співпраця з гімназією № 1 м. Люблін (Польща).
На базі гімназії функціонує культурно-освітній центр національних меншин України, при якому гімназисти мають змогу вивчати польську мову.

Перспективний план  розвитку учнівського самоврядування  

Рівненської гуманітарної гімназії на 2021-2026 роки

Учнівське самоврядування в РГГ діє на добровільних засадах, на основі єдності інтересів, відповідно до Конституції України, Статуту гімназії, Кодексу честі гімназиста, Програми «Нова українська школа» у поступах до цінностей та Конвенції про права дитини.
Школа намагається керуватися інтересами й потребами дітей, які там не лише вчаться, а й живуть повноцінним і духовним життям. І саме через учнівське самоврядування, яке пройшло довгий шлях, до початку безпосередньої практики, відбувається процес підготовки майбутніх активних громадян нашої держави, із глибоко усвідомленою життєвою позицією, почуттям національної самосвідомості, які б змогли розв'язувати як щоденні, так і масштабні завдання, приймати власні рішення.
Наша гімназія ставить за мету не просто йти в ногу з часом, а прагне випереджати час. Сьогоднішній гімназист - це передусім людина творча, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації. Молодь є важливою складовою сучасного українського суспільства, носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу.
З метою підтримки та розвитку учнівського самоврядування, пошуку нових форм, методів і моделей його організації педагогічним колективом нашого навчального закладу заплановано проведення значної роботи, спрямованої на формування соціальної активності та громадянської самосвідомості молоді:
-активно залучати учнівську молодь до реалізації соціальних програм і проектів, проведення акцій та заходів, організованих органами учнівського самоврядування;
- надавати методичну допомогу та підтримку діяльності органів класного учнівського самоврядування;
- сприяти співпраці органів учнівського самоврядування із засобами масової інформації для інформування громадськості про їх діяльність.
Унікальна можливість учнівського самоврядування у створенні простору для самореалізації особистості. Проблема формування та самореалізації особистості в кожному поколінні є центральною темою і предметом осмислення, вивчення і експериментування.
Учнівське самоврядування в нашій школі спрямоване на розвиток ініціативи, можливості розкриття організаторських здібностей, підготовку та проведення різноманітних заходів у відповідності до потреб та інтересів.
Перспективи розвитку учнівського самоврядування РГГ: надалі розширювати рамки своєї діяльності, виступати ініціатором і наставником нових, цікавих, корисних, креативних, неординарних починань.

Перспективний план роботи учнівського парламенту

гуманітарної гімназії на 2021-2026 рр.

Зміст діяльності

Термін виконання

Відповідальний

Продовжити організацію роботи учнівського самоврядування гімназії на принципах законності, рівноправності, гуманності, відповідальності, творчості

Постійно

Члени учнівського парламенту

Продовжувати презентувати роботу учнівського парламенту гімназії на міських форумах учнівського самоврядування.

Постійно

Рада парламенту

Підвищення соціальної активності учнівської молоді шляхом залучання їх до участі у волонтерському русі

Постійно.

Рада парламенту

Силами учнів та батьків продовжити озеленення території гімназії.

Постійно

Учнівський парламент, класні колективи

Продовжити формування єдиного гімназійного інформаційного простору.

Постійно

Прес-центр

Продовжити роботу «Школи резерву»

Постійно

Педагог-організатор

Налагодження зв’язків з випускниками школи та гімназії, які проживають за кордоном

Постійно

Учнівський парламент

Пропагувати здоровий спосіб життя, проводити оздоровчо – профілактичні заходиі

Постійно

Рада учнівського парламенту

Спрямувати діяльність комісій парламенту на реалізацію завдань Програми «Нова українська школа» у поступах до цінностей

2021-2026рр

Педагоги-наставники комісій

Продовжити роботу над згуртуванням учнівського колективу всієї гімназії та залучення до співпраці всі вікові категорії учнів шляхом проведення колективних справ, тематичних тижнів ініційованих учнівським парламентом

Постійно

Учнівський парламен

Продовжити роботу по літопису гімназії

Постійно

Прес-центр

Продовжувати міжнародне співробітництво з активістами з закордонних шкіл-партнерів РГГ

Постійно

Учнівський парламент