Головна

Про ліцей

Режим роботи

Міжнародна співпраця

Контакти

Перспективний план
Рівненський ліцей №7 Рівненської міської ради
В закладі навчається більше 1200 здобувачів освіти, працює більше 100 педагогів.
Члени педагогічного колективу мають звання " Відмінник освіти України», «старший учитель», «учитель-методист», а також нагородженні нагрудним знаком "Василь Сухомлинський».
У закладі обладнано 56 навчальних кабінетів, кабінети кафедр, 2 кабінети практичних психологів, кабінет соціального педагога, 3 комп'ютерні класи, кімната школяра, науково-методичні центри з початкового навчання, іноземної мови, виховної роботи, моніторингу.
До послуг здобувачів освіти обладнано 3 спортивні зали, міні-поле для футболу зі штучним покриттям, актова зала, басейн з малою та великою ваннами, кабінет корекційної роботи, бібліотека з читальним залом, майстерня для занять із обслуговуючої праці, технологій.
Заклад у 2011 році був відзначений дипломом Міжнародного відкритого рейтингу популярності та якості товарів і послуг «Золота фортуна» та медаллю «Трудова слава». Впродовж останніх років гімназія 6 разів входила в 100 кращих шкіл України за результатами ЗНО. В 2017 році - срібною медаллю VІІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти».
Щороку здобувачі освіти закладу стають переможцями та призерами олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, спортивних змагань та конкурсів.
Учні та вчителі ліцею беруть участь у Міжнародних проектах та програмах: «Школи: партнери майбутнього (PASCH)», «eTwinning», Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX), «Молода Полонія», є партнерська співпраця з гімназією № 1 м. Люблін (Польща).
На базі ліцею функціонує культурно-освітній центр національних меншин України, при якому учні мають змогу вивчати польську мову.

Перспективний план розвитку учнівського самоврядування Рівненського ліцею №7 на 2022-2027 роки

Учнівське самоврядування в ліцеї діє на добровільних засадах, на основі єдності інтересів, відповідно до Конституції України, Статуту ліцею, Кодексу честі ліцеїста, Програми «Нова українська школа» у поступах до цінностей та Конвенції про права дитини.
Школа намагається керуватися інтересами й потребами дітей, які там не лише вчаться, а й живуть повноцінним і духовним життям. І саме через учнівське самоврядування, яке пройшло довгий шлях, до початку безпосередньої практики, відбувається процес підготовки майбутніх активних громадян нашої держави, із глибоко усвідомленою життєвою позицією, почуттям національної самосвідомості, які б змогли розв'язувати як щоденні, так і масштабні завдання, приймати власні рішення.
Наш ліцей ставить за мету не просто йти в ногу з часом, а прагне випереджати час. Сьогоднішній ліцеїст - це передусім людина творча, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації. Молодь є важливою складовою сучасного українського суспільства, носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу.
З метою підтримки та розвитку учнівського самоврядування, пошуку нових форм, методів і моделей його організації педагогічним колективом нашого навчального закладу заплановано проведення значної роботи, спрямованої на формування соціальної активності та громадянської самосвідомості молоді:
-активно залучати учнівську молодь до реалізації соціальних програм і проектів, проведення акцій та заходів, організованих органами учнівського самоврядування;
- надавати методичну допомогу та підтримку діяльності органів класного учнівського самоврядування;
- сприяти співпраці органів учнівського самоврядування із засобами масової інформації для інформування громадськості про їх діяльність.
Унікальна можливість учнівського самоврядування у створенні простору для самореалізації особистості. Проблема формування та самореалізації особистості в кожному поколінні є центральною темою і предметом осмислення, вивчення і експериментування.
Учнівське самоврядування в нашій школі спрямоване на розвиток ініціативи, можливості розкриття організаторських здібностей, підготовку та проведення різноманітних заходів у відповідності до потреб та інтересів.
Перспективи розвитку учнівського самоврядування ліцею: надалі розширювати рамки своєї діяльності, виступати ініціатором і наставником нових, цікавих, корисних, креативних, неординарних починань.

Перспективний план роботи учнівського парламенту  ліцею №7 на 2022-2027 рр.

Зміст діяльності

Термін виконання

Відповідальний

Продовжити організацію роботи учнівського самоврядування ліцею на принципах законності, рівноправності, гуманності, відповідальності, творчості

Постійно

Члени учнівського парламенту

Продовжувати презентувати роботу учнівського парламенту ліцею на міських форумах учнівського самоврядування.

Постійно

Рада парламенту

Підвищення соціальної активності учнівської молоді шляхом залучання їх до участі у волонтерському русі

Постійно

Рада парламенту

Силами учнів та батьків продовжити озеленення території ліцею

Постійно

Учнівський парламент, класні колективи

Продовжити формування єдиного інформаційного простору ліцею.

Постійно

Прес-центр

Продовжити роботу «Школи резерву»

Постійно

Педагог-організатор

Налагодження зв’язків з випускниками закладу, які проживають за кордоном

Постійно

Учнівський парламент

Пропагувати здоровий спосіб життя, проводити оздоровчо – профілактичні, антибулінгові заходиі

Постійно

Рада учнівського парламенту

Спрямувати діяльність комісій парламенту на реалізацію завдань Програми «Нова українська школа» у поступах до цінностей

2021-2026рр

Педагоги-наставники комісій

Продовжити роботу над згуртуванням учнівського колективу всього ліцею та залучення до співпраці всі вікові категорії учнів шляхом проведення колективних справ, тематичних тижнів ініційованих учнівським парламентом

Постійно

Учнівський парламен

Продовжувати міжнародне співробітництво з активістами з закордонних шкіл-партнерів ліцею

Постійно

Учнівський парламент