foto1 20210908 1799246834

Органи управління закладом

Керівництво закладом освіти здійснює - директор, повноваження якого визначаються Законами України «Про освіту», Статутом гімназії, трудовим договором.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування гімназією є загальні збори( конференція) колективу гімназії. Що скликається не менш як 1 раз на рік.

Постійно діючий колегіальний орган управління гімназією є педагогічна рада. Засідання педагогічної ради проводяться не меш як 4 рази на рік.

Органом самоврядування здобувачів освіти є учнівський парламент . Засідання учнівського парламенту відбуваються не меш як 4 рази на рік.

Органом батьківського самоврядування є батьківський комітет. Засідання гімназійного батьківського комітету відбуваються не менш ніж 3 рази на рік.

Органом самоврядування працівників гімназії є профспілковий комітет. Засідання профспілкового комітету відбуваються за потребою.