Головна

Про гімназію

Режим роботи

Міжнародна співпраця

Контакти

Статут
Гуманітарна гімназія - експериментальний навчальний заклад Всеукраїнського та регіонального рівнів, учасник національного проекту «Відкритий світ» та науково-педагогічного проекту «Інтелект України».
В гімназії навчається 1022 учні в 34 класах. Учні 1-11 класів поглиблено вивчають англійську або німецьку мову, 3-11 класів - німецьку мову або англійську мову як другу іноземну.
У гімназії працює 97 педагогічних працівників. Серед них: 9 відмінників освіти України, 3 - нагороджені нагрудним знаком «Василь Сухомлинський», 35 учителів - методисти, 12 старших учителів, 53 учителя-спеціалісти вищої категорії.
У закладі обладнано 54 навчальні кабінети, 8 кабінетів кафедр, 2 кабінети психологів, кабінет соціального педагога, комп’ютерний клас, кабінет інформаційних технологій, «Зал досягнень», кабінет «Європейської освіти», кімната школяра, науково-методичні центри іноземних мов, початкового навчання, виховної роботи, контрольно-аналітичної, методичної роботи.
До послуг гімназистів 2 спортивні зали, гімнастичний зал, тренажерний зал, басейн з великою і малою ваннами, футбольне поле зі штучним покриттям, дитячий ігровий майданчик.
Заклад у 2011 році був відзначений дипломом Міжнародного відкритого рейтингу популярності та якості товарів і послуг «Золота фортуна» та медаллю «Трудова слава». Впродовж останніх років гімназія 6 разів входила в 100 кращих шкіл України за результатами ЗНО. В 2017 році - срібною медаллю VІІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти».
За останніх 5 років призерами Всеукраїнських олімпіад стали : на ІІІ етапі - 64 гімназиста, на ІV етапі – 17 гімназистів; призерами МАНу стали: ІІ етап - 65 гімназистів, ІІІ етап – 7 гімназистів.
Учні та вчителі гімназії беруть участь у Міжнародних проектах та програмах: «Школи: партнери майбутнього (PASCH)», «eTwinning», Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX), «Молода Полонія», є партнерська співпраця з гімназією № 1 м. Люблін (Польща).
На базі гімназії функціонує культурно-освітній центр національних меншин України, при якому гімназисти мають змогу вивчати польську мову.

 20170606 1098237196

Гімн учнівського парламенту гуманітарної гімназії
Муз. та сл. Арсентьєвої Р.Л.
Якщо тобі набридло життя одноманітне,
Ти хочеш щось цікаве та нове.
Тоді ти не барися, ідеями ділися,
І знай, що ми чекаємо тебе.
Пр..
Наш учнівський парламент всіх кличе до дій.
Я і ти – ми єдина команда.
А гімназія рідна – це наш другий дім,
І всі учні господарі в нім.
Учнівський парламент гуманітарної гімназії організовує свою роботу згідно статуту.

СТАТУТ
учнівського самоврядування
Рівненської гуманітарної гімназії
Девіз:
“Самі пропонуємо! Самі виконуємо!”

І. Загальні положення
1. Учнівське самоврядування РГГ регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів:
Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини. Законів України «Про освіту», «Про громадські організації», Статуту гімназії, Кодексу честі гімназиста.
2. Учнівське самоврядування пропагує дружні взаємини та спів¬працює на принципах взаємо¬поваги і незалежності з гімназистами, педагогами, батьками.
II. Мета та завдання учнівського органу самоврядування
1. Усебічно розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізовуватися на благо собі, своїм ровесникам, гімназії, своїй родині, малій батьківщині, народові України.
2. Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання Кодексу честі гімназиста.
3. Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ гімназійного життя, ово¬лодівати наукою управління.
4. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.
5. Прагнути узгодженості й балансу інтересів між учнями і дорос¬лими.
III. Органи управління учнівського самоврядування
Структура гімназійного парламенту.
1. Вищим органом учнівського самоврядування гімназії є загальногімназійна учнівська конференція, яка проводиться раз на рік.
2. Виконавчим органом самоврядування є гімназійний парламент, який обирають на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом гімназії.
3. Структуру та склад органів учнівського самоврядування обговорюють і затверджують на учнівській конференції та в учнівських колективах шляхом відкритого голосування. 
4. Гімназійний парламент складається з 30 членів - 2 представника від 7-11 класів. З його членів на організаційному засіданні прямим відкритим голосуванням обираються його голова, заступник, голови комісій.
5. Керує гімназійним парламентом голова та заступник. Головою гімназійного парламенту може бути учень 8—11-го класу, якого обирають відкритим голосуванням члени гімназійного парламенту.
6. Старосту класного колективу (організатора класу) обирають за-гальні класні збори з числа учнів-лідерів класу. З них формується старостат.

 20170606 2093186719

Рада парламенту (включає голів гімназійних комісій):
• координує роботу гімназійних комісій, класів, доводить до них конкретні завдання діяльності;
• контролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів;
• організує пошукову роботу;
• контролює відвідування уроків, стан навчання та поведінки учнів;
• ухвалює рішення з найважливіших питань життя гімназії в ме¬жах своєї компетенції;
• вносить пропозиції до адміністрації гімназії, педагогічної ради з питань навчання та виховання;
• веде контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у гімназії;
• здійснює заходи щодо розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров'я, фізичного вдосконалення, пропаганди здорового способу життя;
• співпрацює зі старостатом.
Старостат:
• звітує про результати навчально-виховної роботи на класних зборах, засіданнях старостату та Ради парламенту;
• є безпосереднім зв'язковим між Радою парламенту, колективом класу та класним керівником (доводить до їхнього відома плани, завдання, рішення Ради парламенту)

IV. Основні напрями діяльності органів учнівського самоврядування.
Гімназійний парламент включає в себе такі комісії:

Комісія дисципліни і порядку та навчання:

- проведення дисциплінарних рейдів ( перевірка гімназійної форми, відвідування учнями уроків, запізнення на уроки);
- організація акції "Живи, Книго!" (ремонт підручників, збереження підручників).
- організовує допомогу в разі потреби учням, які мають незадовільні оцінки;
- використовуючи різноманітні методи, сприяє свідомому відношенню учнів до навчальної діяльності;
- проводить рейди-перевірки навчальної діяльності гімназистів;
- члени комісії беруть участь в підготовці і проведенні бесід в класах (про режим дня, виконання домашніх завдань, користь читання).

 20170606 1053433730

Комісія з питань культури та відпочинку:
- керує проведенням культурно-масових справ, організацією гімназійних та класних вечорів;
- збирає банк методичних рекомендацій та сценаріїв проведення різноманітних заходів як ділового, так і розважального характеру;
- вирішують питання допомоги творчо обдарованим дітям, у подальшому розвитку їх здібностей, презентації їх творчості;
- діяльність комісії спрямована на мотивацію дітей до створення гармонійного внутрішнього світу, сприяння налагодженню взаєморозуміння, взаємоповаги між усіма учасниками навчально-виховного процесу
- організовує просвітницьку роботу.

 20170606 1390643476

Комісія по роботі з молодшими школярами:
- проводить народознавчу, краєзнавчу роботу серед молодших гімназистів;
- веде просвітительську роботу з питань валеологічної освіти.
- проводить постійну просвітницьку роботу з питань вивчення прав дитини відповідно до статей Конвенції ООН про права дитини, законів України;
- організовує дозвілля на перервах для молодших гімназистів;

 20170606 1816815977

Комісія соціального захисту:
- надання соціального захисту учням гімназії, що потребують даного.
- соціальна підтримка сиріт, напівсиріт, дітей з багатодітних сімей;
- проведення благодійних акцій.
- організовує та сприяє співпраці з соціальними службами для молоді, громадськими організаціями, благодійними фондами, різноманітними відповідними центрами з напряму просвітницької роботи з питань здорового способу життя, профілактики наркотичної, алкогольної залежності, тютюнопалінню, СНІДу;
- сприяє проведенню різноманітних заходів, спрямованих на духовне виховання, розкриває поняття: милосердя, толерантність, гармонія;
- створює банк методичних розробок та рекомендацій щодо питань правового виховання та профілактики проблемних ситуацій у дітей та підлітків.

 20170606 1712954904

Прес-центр парламенту:
- висвітлення в газетах, бюлетенях роботи гімназії;
- веде літопис гімназії:
- випуск гімназійної газети "Перерва +"
Президент учнівського парламенту організовує свою роботу за такими напрямками:
• налагоджує партнерські відносини з представниками самоврядування інших шкіл, батьками, педагогічними працівниками, органами влади та місцевого самоврядування, різноманітними громадськими організаціями, фондами, об’єднаннями, асоціаціями, комерційними структурами тощо для реалізації планів та проектів ініційованих учнівським парламентом РГГ;
• напрацьовує нові контакти, спілкується і знаходить нових колег, партнерів, спонсорів;
• постійно проводить різноманітні зустрічі як ділового, так і дозвіллєвого характеру з представниками різних організацій, закладів, структур тощо.
Становлення гімназійного парламенту проходить на демократичній основі. З 1997 по 2002 рік гімназійний парламент працював згідно “Положення про гімназійний парламент”. А з 2002 року у гімназії діє Статут учнівського самоврядування, в якому визна¬чаються як структура, так і функціональні обов'язки. Слід зауважити, що, крім гімназійного парламенту, в учнівське самоврядування входять загальногімназійні звітно-виборчі збори, старостат, редколегія гімназійної газети «Перерва+», класні збори, гімназійна лінійка. Це дає змогу послідовно впроваджувати рішення гімназійного парламенту у життя класів, а також встановити відповідальність за доручену справу.
Щодо формування гімназійного парламенту і старостату, то в кінці кожного року у класах учні визначають кандидатури до органів самоврядування згідно квоти: по 2 учня від 7-11 класів. На перших зборах члени парламенту розподіляються по комісіях, обирають голову та замісника. Голова гімназійного парламенту займається організацією роботи парламенту, контролює роботу голів комісій та старост класів. Потім члени комісій обирають голів комісій. Голови комісій, голова гімназійного парламенту, його замісник складають раду парламенту. На загальногімназійних звітно-виборчих зборах гімназійний парламент звітує про проведену роботу і обирається новий склад. Характерним є те, що у гімназійному органі самоврядування 2/3 учнів з попереднього складу, що свідчить про формування активістів, які хочуть і вміють працювати.
А тепер другий етап — планування роботи. Він проводиться у відповідності до комісій і їх кола обов'язків, а також враховуючи традиції, особливості, потреби гімназії, інтереси і запити гімназистів. Крім виховних заходів, які є обов’язковими для роботи гімназійного парламенту, складається ще й план засідань комісій, на яких вирішуються нагальні проблеми, а також заслуховуються звіти про роботу.
Успішна діяльність будь-якої організації не є випадковою. Передумовою успіху групи є залучення її членів до змістовної діяльності. Ніхто не захоче діяти в організації, яка не буде займатися істотними справами. Учнівське самоврядування повинно досягти важливої мети, впливаючи на життя всієї школи.
За кожною комісією гімназійного парламенту закріплений педагог-консультант із членів педагогічного колективу:
• комісія дисципліни і порядку та навчання - заступник директора Яремчук І.П.;
• комісія з питань культури та відпочинку - педагог-організатор Арсентьєва Р.Л.;
• комісія по роботі з молодшими школярами - педагог-організатор Головайчук В.Р.;
• комісія соціального захисту - соціальний педагог Мокляк В.І.;
• прес-центр парламенту - педагог-організатор Арсентьєва Р.Л.
Хороший педагог-консультант – це неоціненний скарб. Він є союзником учнів в найскладніших ситуаціях. Педагога-консультанта називають ще радником, опікуном. Це дуже влучне визначення, яке відображає суть його функцій.
Учнівське самоврядування доцільно розглядати як форму творчої співдружності вчителів і учнів. Важливою умовою ефективності педагогічного керівництва учнівським самоврядуванням є постійний пошук цікавих та змістовних форм організаторської діяльності учнів. Творче зростання дорослих і дітей в учнівському самоврядуванні забезпечується здатністю педагога бути неформальним лідером колективу.
Основними завданнями педагогічного керівництва учнівським самоврядуванням є:
- передача учням досвіду організаторської роботи;
- залучення учнів до самоуправлінської діяльності в класі та гімназійному колективі;
- надання представникам учнівського активу щоденної навчально-методичної допомоги.

Традиційними заходами ініційованими учнівським парламентом є такі:
? акція «Гриземо граніт науки»;
? гімназійна шоу-програма «Українкою я народилася»;
? гімназійна конкурсна програма «Гімназист року»;
? фестиваль учнівського самоврядування;
? свято для учнів 5-х класів «Посвята в гімназисти»;
? АБВГДейка для учнів початкової школи «Руху правила вивчайте»;
? акція «Допоможемо братам нашим меншим», в ході якої збираються сухі крупи, з яких у притулку собакам будуть варити каші;
? акція «Турбота» (збір овочів та продуктів харчування для малозабезпечених громадян та для дитячого відділення центру «Фтізіатрія»);
? «Козацькі забави» (свято для учнів початкової школи);
? вечір зустрічі з захисниками України та волонтерами до Дня Захисника Батьківщини;
? лінійки-реквієми;
? патріотичні флеш-моби;
? патріотичний вернісаж «Україна – моя Батьківщина»;
? інсталяція «Незабудка пам'яті» (до Дня пам’яті жертв Голодомору);
? літературне кафе (до Всесвітнього Дня поезії);
? День української вишиванки;
? акція «Діти –дітям» (відвідування реабілітаційного центру «Особлива дитина»;
? святкові новорічні ранки для учнів 5-11 класів;
? лінійки-нагородження учнівських колективів за підсумками рейтингу згідно заходів ініційованих учнівським парламентом.

Кодекс честі гімназиста

1. Гімназист – патріот, що любить свою країну.
Для українців споконвіку найбільшою цінністю була рідна земля. Недаремно стільки прислів’їв є про любов до батьківщини.
“Рідний край, як рай, чужа країна, як домовина” “За морем тепліше, та вдома миліше.
2. Гімназист береже та примножує традиції свого навчального закладу.
Наш навчальний заклад існує вже більше 65 років. За такий досить довгий період існування в гімназії склалися певні традиції, які нам, теперішнім гімназистам, потрібно підтримувати та примножувати.
3. Гімназист – працелюбний, старанно відноситься до навчання.
Чим більше народних творів пригадуватимемо, тим більше будемо переконуватися: найшановніший герой в Україні – трудар. Цю рису змалку прагнули прищепити дітям. За ставлення до праці оцінювали моральні якості людини. “На язик гарячий, до роботи ледачий”
4. Гімназист – доброзичливий та милосердний.
Доброзичливість, шанобливе ставлення до інших, ці риси також притаманні нашому народу. Виявом доброзичливості є зразки вітання українців. “Дай, Боже, здоров’я”, “Будьте здорові”, “Хай щастить”, для прикладу, таке африканське плем’я зулуси при зустрічі промовляє вітання “Я вас бачу”.
5. ”Гімназист будує власне “Я”, вчиться бути особистістю”.
Життя щоденно ставить людину перед необхідністю вибору, прийняття відповідальних рішень. Життєвий шлях особистості багато в чому залежить від того, наскільки вона здатна пізнати світ і себе, свідомо визначити мету свого життя і підпорядкувати їй свою життєдіяльність. Той, хто не знає себе достовірно, не може адекватно оцінити свої сили, своє становище в суспільстві, не може вийти на свій життєвий шлях. І одним з пунктів нашого кодексу я пропоную внести таке:
6. Гімназист – чистий у думках, словах та справах, несе відповідальність за свої вчинки”.
Вчений Монтень сказав “Життя саме по собі ні добро, ні лихо: воно є вмістилище добра і лиха, зважаючи на те, у що ми самі перетворили його” . В цих словах Монтеня вказівка на активну роль людини у відповідальності за все, що вона робить у своєму житті, людина не може піти від наслідків здійснюваних нею вчинків, адже саме з цих вчинків вимальовується життя людини.
7. Гімназист – поважає права та думку іншого, вчиться слухати і чути.
Іншими словами гімназист є толерантною людиною, яка є терпимою до чужих думок, вірувань. Яка проявляє повагу до інших та здатна прислухатися до думок інших.
8. Гімназист впроваджує та пропагує здоровий спосіб життя.
Для більшості членів учнівського самоврядування гімназії притаманне усвідомлення своєї ролі у громаді не тільки навчального закладу, а й рідного міста, участі та можливостей впливу на її розвиток. Виховання грамадянської свідомості та патріотизму у молоді є пріоритетним у роботі самоврядування, а тому парламентарі є активними у грамадському житті міста.

Про друкований орган учнівського парламенту

Дитина має право на вільне висловлювання, тобто "свободу шукати, одержувати та передавати інформацію та ідеї будь якого роду незалежно від кордонів в усній, письмовій чи друкованій формі, у формі творів мистецтва чи за допомогою інших засобів на вибір дитини" (Стаття 13 Конвенції ООН про права дитини). А тому для регулярного і об'єктивного висвітлення усіх подій, які відбуваються у гімназії учнівський парламент здійснює випуск щомісячної гімназійної газети «Перерва +».
Мета гімназійної газети:
• відтворювати життя навчального закладу в усій його повноті, зберігати та розвивати кращі гімназійні традиції, презентувати науково-методичні, літературні досягнення учнів та вчителів, вести батьківський всеобуч, пропагувати здоровий спосіб життя. Завдання гімназійної газети:
• збільшення інформованості учнів і вчителів;
• забезпечення права дитини на вільне висловлювання своїх думок;
• розвиток навиків критичного мислення учнів.
• газета надає можливість першої публікації починаючим поетам, письменникам, фотографам;
• розвиток і стимуляція учнівської активності в області реалізації цілей і завдань учнівського самоврядування.
До роботи у прес-центрі залучаються юні кореспонденти, класні керівники, вчителі-консультанти, вчителі-предметники, представники адміністрації гімназії. Члени прес-служби на своїх засіданнях визначають тематику газетних номерів відповідно до плану діяльності учнівського парламенту та гімназії в цілому.
У 2014 році газета "Перерва+» стала лауреатом Національного конкурсу шкільних газет, який щорічно проводиться Миколаївським коледжем телебачення та преси.

fdsfsdf 20170606 1224853490