foto 20200105 1540088164

Мета:
Визначення пріоритетних загальнолюдських цінностей для школяра Нової української школи; дослідити точку зору сучасних школярів.
Актуальність:
Що таке загальнолюдські цінності та чесноти? Навіщо їх виховувати в собі та дотримуватись у житті? Чи може людина жити в суспільстві не дотримуючись загальних моральних правил? Звичайно ні.
Моральні чесноти займають надзвичайно важливе місце в житті всього людства. Без моральних чеснот людське суспільство просто перетворилося б у співтовариство тварин, де кожен сам за себе і нехтує правами іншого.
Існує безліч прикладів демонстрації моральних чеснот в літературі – багато письменників були зацікавлені в тому, щоб показати або прорекламувати власне розуміння того, якою повинна бути людина, і як вона повинна вести себе в тих чи інших ситуаціях.
Завдання проекту:
створення у холі гімназії творчого панно, яке буде відображати визначені гімназистами загальнолюдські цінності; висвітлити результати дослідження на сайті гімназії.
Учасники проекту:
Учні 5-11 класів гімназії
Термін виконання:
Чотири місяці (листопад 2019 – лютий 2020рр)
Опис діяльності:.
Без усвідомлення людиною змісту цінностей, якими вона керується, неможливо визначити цілі її діяльності. Які цінності можуть стати вищими для людини, залежить від багатьох обставин. Що для людини найважливіше, вона з’ясовує на рівні фундаментального вибору, коли визначає свою особистість. Цінності скріплюють громадську єдність, цілісність, перешкоджаючи руйнівному впливу ззовні. Вищими цінностями можуть бути: здоров’я, сім’я, кохання, свобода, мир, держава, праця, істина, честь, творчість тощо. До них відносяться цінності суспільного устрою, спілкування, діяльності, самозбереження, цінності особистих якостей, а також загальнолюдські цінності. Щоб дати відповіді на питання, які ж цінності є пріоритетними для сучасних школярів, учнівський парламент гімназії оголосив про проведення гімназійного challenge «Загальнолюдські цінності: що обираєте ви?». Правила challenge такі: кожен класний колектив обирає ту людську чесноту чи цінність, яку вважає пріоритетною у сучасному житті, і презентує у вигляді коміксу.
Розпочав challenge учнівський парламент, який обрав таку цінність як «Патріотизм». На виконання завдання класному колективу надається три дні. Сhallenge продовжується.

foto 20200105 1481517387